Beheerscommissie:

“’t Centrum” is een wijkgebouw in De Blesse.
Het gebouw staat centraal in het dorp en kan gebruikt worden voor diverse activiteiten. Zo vinden er vergaderingen van plaatselijke verenigingen plaats. Ook wordt het gebouw gebruikt voor activiteiten rond Koninginnedag.

Het gebouw kan ook gehuurd worden voor besloten feesten .U kunt dan denken aan het houden van een verjaardag of jubileum. U dient zelf zorg te dragen voor de catering e.d. Voor huur en verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met de leden van de beheerscommissie. Voor de adressen en telefoonnummers klikt u hier.

In dit gebouw vinden o.a. ook de peuterspeelzaal en de ANBO onderdak voor hun activiteiten. Ook wordt het gebruikt als stembureau en voor het bloedprikken op dinsdag ochtend.

Namens Plaatselijk Belang beheert een commissie het dorpshuis ’t Centrum. Het gebouw kent namelijk geen vaste beheerder. Deze beheerscommissie bestaat uit drie personen.

Te weten:

A. Wolf voorzitter
J. Bouma secretaris
F. Stok penningmeester

De commissie draagt zorg voor het onderhoud en verhuur van het gebouw. Daarbij worden zij geadviseerd door SDF, Stichting Dorpshuizen Fryslân.

Stichting Harten 10, opgericht in de gemeente Weststellingwerf namens alle dorpshuizen, ondersteunt het gebouw met subsidiegelden. Deze subsidiegelden, verstrekt door de gemeente Weststellingwerf, worden aangewend voor het jaarlijkse klein en eventueel groot onderhoud. Zo is in het jaar 2003 het dak gerenoveerd en over niet al te lange tijd zullen ook de kozijnen aan de beurt komen.

Uiteraard is men zuinig op het gebouw en is men alert op eventueel vandalisme. Gelukkig komt dat niet frequent voor. Buurtbewoners kunnen bij constatering hiervan uiteraard contact opnemen met de leden van de beheerscommissie.