CONTACT:

Plaatselijk belang:  
contactpersoon: mw. Miranda Bakker  
e-mail: m.bakker@deblesse-peperga.nl  
tel.  
Feestcommissie
contactpersoon: mw. Adrie Hettinga
e-mail: Feest@deblesse-peperga.nl
tel.
Beheerscommissie:
Voorzitter, tevens contactpersoon voor verhuur en onderhoud:
dhr. A. Wolf
Bovenweg 25

8397 GA De Blesse

telnr. 0561-441710
 
Secretaris:
J. Bouma
Nieuwstraat 28
8397 GC De Blesse
telnr. 0561-441621
 

Penningmeester:

F. Stok
Bovenweg 23
8397 GA De Blesse
telnr. 0561-441908
Oranjecommissie:
contactpersoon: Ruben Bosma
e-mail: Oranje@deblesse-peperga.nl
telnr. 0561-446031
Oudejaarscommissie:
contactpersoon: Mirjam Smale
e-mail: Oudejaar@deblesse-peperga.nl
telnr. 0561-441843