Welkom op site van Plaatselijk Belang De Blesse - Peperga “tot Nut en Genoegen”


Plaatselijk Belang heeft ten doel het behartigen van de belangen van de inwoners van De Blesse en Peperga.

Ze is opgericht op 10 december 1864. Op dit moment kennen wij een 4 tal subcommissies welke onder de vlag van Plaatselijk Belang opereren.

Samen met deze commissies proberen wij naar oplossingen te zoeken voor problemen welke spelen in onze dorpen en worden er activiteiten georganiseerd voor jong en oud.

Op onze site kunt u de agenda raadplegen om te kijken wat er allemaal op de rol staat en kunt u de laatste feiten en mededelingen lezen van de betreffende commissie.

Heeft u vragen of suggesties dan kunt u deze kwijt bij de secretaris van Plaatselijk Belang of bij de desbetreffende commissie, klik hier voor contact.