Plaatselijk Belang

Het bestuur van van Plaatselijk Belang bestaat op dit moment uit de volgende 5 personen:

Miranda Bakker Secretaresse/voorzitter
Riekele van der Merk Penningmeester
Luuk Eker Bestuurslid
Ninetta Miedema Bestuurslid
Sieto van Wieren bestuurslid

Op dit moment hebben de volgende onderwerpen onze aandacht te weten:


Woningbouw op de locatie Steenwijker-Zuid. De woningstichting wil tussen de bestaande woningen twee nieuwe blokken van 2 woningen plaatsen. Aan de Oost zijde van de steenwijkerweg mag ook gebouwd worden (circa 10 woningen) maar concrete plannen zijn ons op dit moment nog niet bekend.

Het verkrijgen van meer speeltoestellen voor de jeugd of eventueel het verplaatsen van toestellen van het terrein bij ’t Centrum naar het veldje in de Hagedoornstraat.

Trapveldje.

Verkeersveiligheid.


Kort geleden hebben wij ook een “dorpsvisie” geschreven. Hiermee willen we de wensen van het dorp kenbaar maken bij de gemeente en andere instanties. Deze is op 15 november aangeboden aan burgemeester R. Heite. Deze dorpsvisie ligt voor iedere belangstellende ter inzage.


Heeft u vragen of suggesties dan kunt u zich melden bij 1 van de bestuursleden of een e-mail sturen naar onze secretaresse, klik hier voor contact.